• Název společnosti

  Česká pošta
 • Sídlo

  Politických vězňů 909, 11000 Praha
 • Právní forma

  Státní podnik
 • Identifikační číslo

  47114983
 • Zahájení činnosti

  01. 01. 1993
 • Obor činnosti

  SlužbyDoprava / logistika / zásobování
 • Počet zaměstnanců

  10 000 a více zam.

O společnosti

Česká pošta, s.p., je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky a se zhruba 33 tisíci zaměstnanců největší českou firmou podle počtu zaměstnanců.

 

Sídlo a organizační struktura

Zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Identifikační číslo České pošty je 47114983. Odštěpné závody se až do výmazu začátkem roku 2008 označovaly číslem odštěpného závodu v závorce za IČ.

Sídlo měla Česká pošta v Praze 3 v Olšanské ulici 38, od ledna 2008 přesídlila na Nové Město do Prahy 1, ulice Politických vězňů.

Podnik Česká pošta s. p. je řízený generálním ředitelstvím, v jehož čele stojí generálním ředitel.

Pod působnost Generálního ředitelství spadá v současnosti 7 Regionů (původně odštěpných závodů) a 11 Sběrných přepravních uzlů (SPU):

Seznam Regionů, v závorce původní číslo odštěpného závodu:

 • Střední Čechy (01)
 • Jižní Čechy (02)
 • Západní Čechy (03)
 • Severní Čechy (04)
 • Východní Čechy (05)
 • Jižní Morava (06)
 • Severní Morava (07)

Odštěpné závody Mezinárodní provoz (08), Dodavatelské a obchodní služby (09) a OZ VAKUS (10, zkratka z původního názvu Výpočetní a kontrolní ústředna spojů) byly zrušeny k 1. říjnu 2006.

Odštěpné závody se dále člení na „poštovní provozy“ a „dopravní závody“. Třídění a poštovní přeprava byly od 1. dubna 2007 vyčleněny z odštěpných závodů a zařazeny do nové Sekce poštovní přepravy, pod niž nyní spadají sběrné přepravní uzly (SPU).

Uvedené členění na odštěpné závody odpovídá aktuálnímu zápisu v Obchodním rejstříku a prezentaci České pošty, s. p., na jejím webu. Faktické fungování je však ovlivněno probíhající reorganizací.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Galerie

Společnost zde v tuto chvíli nemá žádné multimediální soubory.

56 %
JobInsider skóre
Ocenění
REVIEWS_FIFTY_PLUS badge